MUDr. Miloslav Šincl


Homepage  Kontakt
Email: info@urologickaklinika.cz

Dobrý den. Jsem urolog - specialista. Po vystudování LF Univerzity Karlovy jsem pracoval nejprve jako gynekolog. Poté jsem nastoupil na Urologickou kliniku FN Plzeň. Po atestaci jsem získával erudici na Urologické klinice VFN a 1. LF UK Praha - klinice, která je nejen výukovou základnou pro studenty 1. LF UK, ale v rámci IPVZ poskytuje postgraduální vzdělávání všem lékařům v oboru urologie. Zde jsem se podílel nejen na výuce mediků, ale spolupodílel jsem se na řadě studií, vědecky pracoval a publikoval. V r. 2005 jsem se rozhodl reagoval na stále sílící tlak pacientů na jiný druh péče. Proto jsem založil nové pracoviště a to soukromou Urologickou kliniku v samotném centru Prahy, na Senovážném nám. 23, Praha 1. Naše pracoviště klade důraz na pohodlí, komfort a profesionalitu. Odmítáme uniformní a neosobní přístup velkých nemocnic. Naše péče je nejen profesionální, ale vychází vstříc všem potřebám našich klientů. Tato klinika poskytuje zdravotní péči v celé šíři urologie, včetně poradny erektilní dysfunkce, inkontinence, andrologie a projevů stárnutí muže. Samozřejmostí je objednávání klientů přesně na čas, aby si mohli svůj volný čas organizovat přesně tak jak potřebují. K dalším atributům patří telefonické a internetové konzultace, návštěvní služba u pac. doma atd. Pokud je nutná operativní terapie, snažíme se o miniinvazivní metody a max. péče provádět ambulatně na našem pracovišti. Pokud je však stav natolik vážný, že je nutná hospitalizace, spolupracujeme se všemi Fakultními nemocnicemi v Praze, kde Vám operaci provedeme buď osobně nebo při náročnějších výkonech ve spolupráci s lékaři těchto klinik. Následná péče probíhá opět ambulatně u nás. Průměrná doba hospitalizace je cca 3.3 dny. Samozřejmostí jsou nadstandartní pokoje.

Další ambulance je umístěna v Lékařském centru, v Nerudově ulici 1093, v Kralupech nad Vltavou. Budova Lékařského centra je umístěna naproti hlavní poště, ve 2. patře. Před budovou je velké neplacené parkoviště. Cesta z centra Prahy po dálnici E55 směr Teplice Vám bude trvat max. 25 min., pojedete-li vlakem tak z Masarykova nádraží trvá cesta rychlíkem 24 min, vlaky staví téměř před poliklinikou.

Na všech těchto pracovištích zajištujeme komplexní urologickou péči, diagnostiku a dispenzarizaci nejen o onkologické pacienty, vyš. zde zejména pac. s nádory ledvin, prostaty, varlat, penisu, s uroteliálními nádory, pacienty s litiázou (močovými kameny), včetně zajištění metabolických vyšetření, pacienty s dysfunkcemi dolních močových cest, ale i poruchy funkce mužského genitálu, ve spojení se všemi projevy stárnutí muže včetně poruch erekce i vyš. tzv. andropauzy, dále jsou zde vyšetřováni pacienti s inkontinencí moče, pacienty vyžadující chirurgickou léčbu poruch sexuální diferenciace, dětské pacienty (v celé šíři urologie). Zde se při vyšetření můžete setkat s nejmodernějším vybavením jako ultrasonograf včetně power dopplera, včetně transrektální sondy , flexibilním cystoskopem, nejmodernější urodynamickou jednotkou a dalšími přistroji, které nejen urychlí Vaše vyšetření, ale klade si za cíl, aby bylo co nejvíce příjemné a přesné.

Součástí naší kliniky je i fyzioterapeuticko rehabilitační pracoviště , které si klade mimo jiné za cíl, pomoci pacientům s inkontinencí či erektilní dysfunkcí ve správném nácviku cviků na posílení pánevního dna, naučení metodiky dle Mojžíšové a spoustu další technik, o kterých se všude hodně píše, ale málokdy Vám cviky ukáží a zacvičí Vás v jejich správném provádění, aby byl efekt co největší.

Pokud máte jakékoliv potíže z výše uvedeného, nebo se potřebujete jen poradit, nebo jste se doslechli o preventivním vyšetřením a stydíte se zeptat svého praktického lékaře, neváhejte se na naše pracoviště obrátit. Třeba z počátku i jen elektronickou formou pomocí internetu a e-mailu, nebo telefonicky.

Nepotřebujete žádné doporučení. Výhodou pro Vás může být i ošetření v odpoledních hodinách, max. doba čekání do 15 min v luxusním prostředí, kde Vás v čerkáně čeká nejen o

	
	
	
	

Tato stránka je součástí zdravcentra.cz | Copyright © 2005